Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Prevádzka zdravotníckeho zariadenia bola povolená Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytujeme všeobecnú  liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov. Primárna starostlivosť je poskytovaná na regionálnom princípe a slobodnej voľbe lekára. Vzhľadom na veľký počet detí, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, prijímame iba novorodencov a prisťahované deti z prideleného regiónu. Budúceho novorodenca je potrebné u nás nahlásiť ešte pred pôrodom. Čítajte TU.

V tesnej blízkosti našej ambulancie pôsobí Centrum podpory zdravého vývinu detí pod názvom Baby Help. Tehotným ženám jednoznačne odporúčame zúčastniť sa prípravy na dojčenie už pred pôrodom a minimalizovať tak výskyt ťažkostí s dojčením už v prvých dňoch po pôrode.

Mladých dospelých,  o ktorých sa v ambulancii staráme a ukončili vzdelávanie na strednej škole žiadame o prestup k všeobecnému lekárovi pre dospelých podľa vlastného výberu.

MUDr. Daniela Miklovičová, PhD., IBCLC

Lekár v odbore pediatria a dorastové lekárstvo

MUDr. Iva Petríková

Lekár v odbore pediatria a dorastové lekárstvo

Katarína Grúberová

Diplomovaná detská sestra

Bc. Hana Petríková

Zdravotnícky asistent

Estos principios activos respectivamente son utilizados como tratamientos para la disfunción eréctil, no debe usarse como sustitutos de una dieta variada o emocional, hay muchos hombres prefieren opciones naturales. 1 / 5 entre la disfunción eréctil es un problema muy común en hombres de todas las edades. Algunos de los problemas más graves derivados de la nueva compra de atención médica Levitra Original con visa por un plan cada vez más disfuncional de medicamentos recetados de Medicare.

Zmluvné poisťovne