Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


Prevádzka zdravotníckeho zariadenia bola povolená Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytujeme všeobecnú  liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov. Primárna starostlivosť je poskytovaná na regionálnom princípe a slobodnej voľbe lekára. Vzhľadom na veľký počet detí, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, prijímame iba novorodencov a prisťahované deti z prideleného regiónu. Budúceho novorodenca je potrebné u nás nahlásiť ešte pred pôrodom. Čítajte TU.

V tesnej blízkosti našej ambulancie pôsobí Centrum podpory zdravého vývinu detí pod názvom Baby Help. Tehotným ženám jednoznačne odporúčame zúčastniť sa prípravy na dojčenie už pred pôrodom a minimalizovať tak výskyt ťažkostí s dojčením už v prvých dňoch po pôrode.

Mladých dospelých,  o ktorých sa v ambulancii staráme a ukončili vzdelávanie na strednej alebo vysokej škole žiadame o prestup k všeobecnému lekárovi pre dospelých podľa vlastného výberu.

Personálne obsadenie


Zmluvné poisťovne