Ordinačné hodiny

schválené Bratislavským samosprávnym krajom 22.6.2021

Odbery/ prevencia/ očkovanie Chorí/kontroly Administratíva/obed Prevencia/očkovanie
Pondelok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Utorok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Streda 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 09.00 – 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
Štvrtok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Piatok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
 • Na odbery, prevenciu, povinné očkovanie a poradňu objednávame vopred priamo v ambulancii. 
 • Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez objednávací systém TU
 • Choré dieťa objednajte na vyšetrenie elektronicky TU.

 

 • Potvrdenia napr. do MŠ, SŠ, VŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. 

 

Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS číslo, vystavíme do 2 pracovných dní. Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!

 • Odbery, predoperačné vyšetrenia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7:00 – 8:00 po predchádzajúcom dohovore.

  Každý deň okrem stredy ráno vykonávame odbery biologického materiálu. Časovo sme viazaní na zvoz do laboratórií. Krvné vzorky a moč, určené na vyšetrenie v hematologickom a biochemickom laboratóriu je nutné pripraviť najneskôr do 8.00 hod. ráno, vyšetrenie kultivačné (výtery, stolica a moč) na prítomnosť infekcie stačí pripraviť do  cca 11,00 hod. Preto takmer všetky odbery treba urobiť v prvej hodine ordinačných hodín. Snažíme sa ich plánovať tak, aby sme ich rovnomerne rozložili počas týždňa. Často sa však stáva, že potreba odberu nie je nahlásená dostatočne vopred – napríklad pred operáciou, alebo stav pacienta vyžaduje urýchlené vyšetrenie. Vtedy sa môže stať, že sa odbery predĺžia a ostatní chorí musia dlhšie čakať. Treba tiež pamätať, že pracujeme s deťmi v rôznom veku, často sú odbery sťažené, treba ich opakovať.

  Prosíme o dodržiavanie ordinačných hodín. Prosíme neklopať, len v prípade potreby akútnej pomoci! 
 • Pri závažných príznakoch ako vysoké teploty alebo celkovo zlý zdravotný stav prosím konzultujte sestričku po otvorení dverí. Pre chod ambulancie je však nevyhnutné, aby sa dodržal čas určený pre vyšetrenia chorých, pretože plánované preventívne prehliadky sú v časovej nadväznosti po prestávke, určenej na dezinfekciu pracoviska. V období vysokej chorobnosti je pre nás  dôležité vedieť aspoň 30 minút pred ukončením ordinačných hodín pre chorých, či je nevyhnutné preobjednať pozvaných na preventívne prehliadky na iný termín.

  Formulka „Lekár si vyhradzuje právo určiť poradie vyšetrenia jednotlivých pacientov“ vyjadruje nevyspytateľnosť rôznych situácií v ambulancii. Je samozrejmé, že deti a dospievajúcich v zlom akútnom stave, schvátené, v horúčkach, uprednostníme. Takisto dojčatá do 6 mesiacov budú vyšetrené prednostne.

 

 

Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie – po predchádzajúcom dohovore. Nie je to spoplatnená služba, je to snaha o zabezpečenie plynulosti vyšetrení a minimalizovanie čakania. Prosíme však o pochopenie základných daností našej práce – práce s ľuďmi s rôznymi charaktermi, rôznymi problémami, práce týkajúcej sa tak citlivej oblasti ako je zdravie. Najmä v poradni pre dojčatá a ich rodičov je niekedy potrebné poradenstvo, presahujúce vymedzený čas, alebo je nutné riešiť vážnejšie nepredvídané problémy. Preto prosíme o trpezlivosť, na druhej strane o dochvíľnosť na vyšetrenie z Vašej strany, lebo aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút.