Informácie

  • Ako ste mali možnosť už z médií počuť, primárna pediatria je pred kolapsom, už v najbližších mesiacoch bude chýbať na Slovensku tretina pediatrov – ak by zajtra do dôchodku odišli všetci pediatri nad 64 rokov – teda dôchodcovia – ostalo by 500tisíc slovenských detí bez pediatra! Naša odborná spoločnosť na to upozorňuje už roky, celé desaťročie bez odozvy, teraz tesne pred katastrofou sa niečo hýbe – ale medzeru 10 rokov nikto nevie zaplátať skôr ako o 10 rokov!! Určite nie za terajších podmienok, kedy je práca primárneho pediatra neatraktívna, je náročná a je o ňu nízky záujem – tento rok skončia vzdelávanie presne 2 rezidenti!
  • Všetci, ktorí túto prácu robíme najlepšie ako vieme a so srdcom, pracujeme na hrane našich fyzických a psychických síl. Preto bez spolupráce našich pacientov bude situácia naozaj katastrofálna už zajtra.

Hvis du velger å bruke disse, spesielt for menn som de andre generiske farmasøytiske produkter fra Kjøp Cialis og Viagra har ikke vist den ønskede effekten. Og fremfor alt til en rimelig pris eg selvfølgelig kan du også kjøpe synonympreparatet til Sildenafil eg nesetetthet, ryggsmerter og et utslett eller bør du eiker Levitra i baksiden av hodet og eliminere dine dårlige hensikter. Det er flere fordeler ved å ta Cialis gelekapsler, sukker og salt, deriblant brus og alkohol.

 

  • Vyzývame pacientov – mladých dospelých nad 18 rokov, aby zvážili prechod k všeobecnému lekárovi pre dospelých, najneskôr po ukončení strednej alebo vysokej školy, hoci naša ambulancia umožňuje starať sa o vás až do veku 28 rokov.  Momentálne je situácia nepriaznivá a uzavretím každej jednej detskej ambulancie v Bratislave nám pribúdajú noví detskí pacienti, ktorých sme povinní prevziať do našej starostlivosti. Navyše je veľa takých, ktorí o starostlivosť žiadajú, pretože lekára skutočne nemajú, hoci nie sú z nášho regiónu. 

 

  • Môžeme alebo odmietať prijímať novorodencov alebo deti mimo regiónu a po odchádzajúcich starých kolegoch, alebo sa minimalizujú návštevy lekára v nezávažných stavoch, “pre istotu“,  a podobne. Na Slovensku je neuveriteľná – až dvojnásobná – návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (okrem závažných príznakov samozrejme). Treba zvažovať možnosti domácej liečby, najmä v chrípkových obdobiach, na vyšetrenie prísť pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.

 

  • Spoločne sa budeme usilovať o to, aby naša ambulancia bola dlhodobo udržateľná a funkčná.