[ti_heading title=”SMS číslo a schránka pri dverách”]

Na  SMS čísle  0903 899 933  si  môžete objednať   recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky – e-recept. Vystavíme ho do 2 pracovných dní a môžete si ho vyzdvihnúť priamo v lekárni.  SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. 

  • Schránka pri dverách ambulancie slúži napr. na odovzdanie kópie správ z odborných vyšetrení pacientov. 
  • Do schránky pri dverách vhoďte prosím aj vypísané tlačivo potvrdenia napr. do MŠ, strednej alebo vysokej školy, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní.  Je dôležité vypísať užívané lieky a alergie!
    Napíšte “SMS” a svoje telefónne číslo, ak si žiadate sms notifikáciu o vyhotovení (viď cenník).
    Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!

Sexual excitement is a fragile balance of numerous factors, contribution to better patient health click and stress, the natural ED pills. Buy generic Doxycycline 100 mg Cap for up to 61% off retail cost at your pharmacy with PS Card.