Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Poskytujeme všeobecnú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov.  POZOR!! Od 1.1.2024 bude v platnosti príloha č.2 Zákona 577/2003 Z.z. a bude možné  v našej ambulancii ošetrovať len pacientov do 25 rokov  a 364 dní. Starších pacientov vyzývame, aby si do konca roka 2023 vybrali všeobecného lekára pre dospelých, aby sme mohli odoslať zdravotnú dokumentáciu.

Oznamy

 

Milí rodičia a pacienti,

ak máte choré dieťa, prosíme Vás, aby ste si prečítali najskôr informácie na stránke www.detiadorastraca.sk, na ktorej je uvedený semafor, a link na stránku www.pediatridetom.sk, kde sa nachádzajú spoľahlivé informácie pre rodičov a pacientov ohľadom symptomatickej liečby COVIDu a iných vírusových ochorení ako aj hnačky.

Pacientov sa snažíme zoradiť podľa závažnosti stavu, ak je skutočne akútny problém, píšte krátku sms – ako dlho je dieťa choréčo je najväčší problém, následne sa Vám ozveme a dohodneme ďalší postup. 

Dovoľujeme si Vás informovať a upozorniť, že  nie je v našich silách čítať a reagovať na všetky e-maily a sms správy ihneď. Podobne nie je možné odpovedať na všetky telefonáty a zároveň sa venovať pacientom, ktorých práve ošetrujeme. Nepíšte prosím sms a zároveň e-mail, nepíšte sms omylom na pevnú linku a nepíšte sms na číslo, z ktorého Vás telefonicky kontaktujeme. Netelefonujte ohľadom objednania očkovania, liekov – napíšte radšej krátku sms, pretože inak sa chorým pacientom nepodarí dovolať.

Telefón zdvíhame od 8,30 -12,00 hod, v stredu od 14,00-17,00 hod, ak práve neošetrujeme pacienta. Ak sa Vám nedarí dovolať, píšte sms. 

Do predmetu správy e-mailu aj do sms správy uvádzajte vždy meno a priezvisko + dátum narodenia dieťaťa, inak je mimoriadne náročná orientácia v schránke, často sa podpísaný rodič volá celkom inak ako dieťa.

E-mail ohľadom akútneho stavu je vhodné písať až na naše vyžiadanie, keď sme sa dohodli počas rozhovoru alebo vyšetrenia na odoslaní informácií napr. ohľadom ďalšieho priebehu ochorenia, alebo informáciu ohľadom výsledkov.

Na e-maily doručené do 13,00 sa snažíme odpovedať  v daný deň, najneskôr zvyčajne do 2 pracovných dní. Keďže v ordinačných hodinách vyšetrujeme pacientov, často ich nestíhame čítať skôr ako na konci ordinačných hodín, preto ak je skutočne akútny problém, píšte krátku sms – ako dlho je dieťa choréčo je najväčší problém – ako pomôcka slúžia materiály na www.pediatridetom.sk

Ak má dieťa dlhodobejšie ťažkosti, napíšte o tom e-mail, budeme sa mu venovať v čase, keď to bude možné.

Ďakujeme za porozumenie.

Dr. Miklovičová a tím ambulancie

Prihlásenie k odberu aktuálnych oznamov

Ordinačné hodiny

schválené Bratislavským samosprávnym krajom 5.3.2018

  Odbery/ prevencia/ očkovanie Chorí/kontroly Administratíva/obed Prevencia/očkovanie
Pondelok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Utorok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Streda   14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 09.00 – 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
Štvrtok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Piatok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
  • Na odbery, prevenciu, povinné očkovanie a poradňu objednávame vopred priamo v ambulancii. 
  • Na voliteľné/dobrovoľné očkovanie na žiadosť si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.
  • Na vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre vodičský preukaz, zdravotný preukaz, do práce atď. si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.  
  • Ak máte choré dieťa, pozrite si prosím dôležitú pomôcku na posúdenie stavu dieťaťa podľa veku TU. Po zvážení okolností choré dieťa následne objednajte na vyšetrenie formou sms v akútnom stave, e-mailom v prípade, ktorý znesie odklad napr.  pri dlhodobejších ťažkostiach.   TU.
  • Potvrdenia napr. do MŠ, SŠ, VŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme  zvyčajne do 2-7 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. 
  • Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS číslo, vystavíme zvyčajne do 2 pracovných dní.
  • Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia  ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu, počítajte 7 dní na vybavenie.

Zhodnotenie ochorenia rodičom podľa semaforu, veku a dĺžky trvania

Červená farba – dieťa vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť –   vyhľadať  Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava, v život ohrozujúcom stave volajte 155 alebo 112

Oranžová farba – pri akútnom zhoršení pošlite sms  (napíšte aj meno, priezvisko a rok narodenia dieťaťa) alebo volajte na ambulanciu v ordinačných hodinách mimo prevencií (v stredu 14,00-17,00 hod, ostatné dni 8,00-12,00 hod) – dohodneme ďalší postup.  Objednaný termín je vždy ORIENTAČNÝ. Mimo ordinačných hodín vyhľadajte ambulantnú pohotovostnú službu v NÚDCH Limbova 1, Bratislava do 22,00 hod, po 22,00 hod Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava.

Zelená farba – použite domácu symptomatickú liečbu a napíšte krátky  e- mail na info@detiadorastraca.sk,  aby sme mali záznam v zdravotnej dokumentácii. Uveďte vždy  meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa.

Dieťa má dlhší čas ťažkosti, ktoré by ste potrebovali riešiť – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk , dohodneme ďalší postup.

Dieťa je opakovane choré – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk, dohodneme ďalší postup.

Zmluvné poisťovne

Galéria