Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Poskytujeme všeobecnú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov.

Oznamy

Milí rodičia, milí pacienti!
Od spustenia našej www stránky sme  plánovali spustiť aj online objednávanie, aby sa vám aj nám uľahčil život, skomplikovala nám ho však príroda a priniesla pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po dvoch rokoch je od 16.5.2022  čakáreň znova otvorená. Spustenie online systému objednávania ešte chvíľu potrvá, preto vás prosíme ešte o chvíľu strpenia. Na vyšetrenie sa objednávajte naďalej telefonicky, e-mailom, alebo osobne, aby sme zachovali pokojnú atmosféru  v čakárni bez stretávania sa veľkého počtu detí a rodičov.  Po otestovaní systému ihneď oznámime dátum spustenia online objednávania. Správy z vyšetrení môžete znova nosiť do schránky pri dverách ambulancie. Prihláste sa prosím na odber noviniek z www stránky, aby ste mali čerstvé informácie od nás čím skôr.

Poradne malých detí a prevencie  bude naďalej čiastočne zabezpečovať  priamo v ambulancii podľa telefonického objednania sestričkou aj MUDr. Krištofovičová Katarína.

Prihlásenie k odberu aktuálnych oznamov

Ordinačné hodiny

schválené Bratislavským samosprávnym krajom 5.3.2018

Odbery/ prevencia/ očkovanie Chorí/kontroly Administratíva/obed Prevencia/očkovanie
Pondelok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Utorok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Streda 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 09.00 – 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
Štvrtok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Piatok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
  • Na odbery, prevenciu, povinné očkovanie a poradňu objednávame vopred priamo v ambulancii. 
  • Na voliteľné/dobrovoľné očkovanie na žiadosť si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.
  • Na vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre vodičský preukaz, zdravotný preukaz, do práce atď. si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.  
  • Ak máte choré dieťa, pozrite si prosím dôležitú pomôcku na posúdenie stavu dieťaťa podľa veku TU. Po zvážení okolností choré dieťa následne objednajte na vyšetrenie cez objednávací systém TU.
  • Potvrdenia napr. do MŠ, SŠ, VŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. 
  • Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS číslo, vystavíme do 2 pracovných dní. Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia  ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu, počítajte 7 dní na vybavenie.

Zhodnotenie ochorenia rodičom podľa semaforu, veku a dĺžky trvania

Červená farba – dieťa vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť –   vyhľadať  Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava, v život ohrozujúcom stave volajte 155 alebo 112

Oranžová farba – objednajte dieťa na vyšetrenie cez elektronický systém TU, v prípade obsadených termínov volajte ambulanciu v ordinačných hodinách mimo prevencií (v stredu 14,00-17,00 hod, ostatné dni 8,00-12,00 hod) – dohodneme ďalší postup.  Objednaný termín je vždy ORIENTAČNÝ. Mimo ordinačných hodín vyhľadajte ambulantnú pohotovostnú službu v NÚDCH Limbova 1, Bratislava do 22,00 hod, po 22,00 hod Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava.

Zelená farba – použite domácu symptomatickú liečbu a napísať krátky  e- mail na info@detiadorastraca.sk,  aby sme mali záznam v zdravotnej dokumentácii.

Dieťa má dlhší čas ťažkosti, ktoré by ste potrebovali riešiť – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk , dohodneme ďalší postup.

Dieťa je opakovane choré – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk, dohodneme ďalší postup.

Zmluvné poisťovne

Galéria