Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Poskytujeme všeobecnú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov.

Oznamy

Milí rodičia a pacienti,

v prípade zhoršenia zdravotného stavu píšte sms sestričke, ktorá si počas dopoludnia prečíta správu a bude na ňu reagovať telefonicky. Skontrolujte si prosím telefónne číslo, na ktoré posielate sms. Ak potrebujete dohodnúť očkovanie alebo predpis dlhodobo užívaného lieku, napíšte tiež sms. Venujte tiež prosím pozornosť semaforu a stránke www.pediatridetom.sk, kde sú relevantné rady a inštrukcie ako postupovať pri najčastejších zdravotných ťažkostiach dieťaťa a ako sa vyhnúť návšteve pohotovosti, ak je to možné.

V prípade, že vám sestrička odporučí poslať e-mail na upresnenie popisu ochorenia, alebo fotografiu, pošlite e- mail, na ktorý budeme reagovať v priebehu dňa.  Podobne napíšte e-mail, ak sme sa na tom počas vyšetrenia dohodli, alebo ak má dieťa dlhodobejšie ťažkosti, ktoré nevyžadujú akútne ošetrenie.

Veľmi vás prosíme, aby ste do predmetu e-mailu napísali vždy meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa. 

Veríme, že sms a e-mailová komunikácia pomôže znížiť vašu frustráciu z neúspešných telefonátov, ktoré nemlôžeme vždy zdvihnúť, ak sa venujeme pacientom prítomným v ambulancii.
Dr. Miklovičová a tím ambulancie

Prihlásenie k odberu aktuálnych oznamov

Ordinačné hodiny

schválené Bratislavským samosprávnym krajom 5.3.2018

  Odbery/ prevencia/ očkovanie Chorí/kontroly Administratíva/obed Prevencia/očkovanie
Pondelok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Utorok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Streda   14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 09.00 – 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
Štvrtok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
Piatok 07:00 – 08:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13.00 – 15.00
  • Na odbery, prevenciu, povinné očkovanie a poradňu objednávame vopred priamo v ambulancii. 
  • Na voliteľné/dobrovoľné očkovanie na žiadosť si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.
  • Na vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre vodičský preukaz, zdravotný preukaz, do práce atď. si pošlite sms na t.č. 0903 899 933. Sestrička zabezpečí všetko potrebné.  
  • Ak máte choré dieťa, pozrite si prosím dôležitú pomôcku na posúdenie stavu dieťaťa podľa veku TU. Po zvážení okolností choré dieťa následne objednajte na vyšetrenie formou sms v akútnom stave, e-mailom v prípade, ktorý znesie odklad napr.  pri dlhodobejších ťažkostiach.   TU.
  • Potvrdenia napr. do MŠ, SŠ, VŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme  zvyčajne do 2-7 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. 
  • Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS číslo, vystavíme zvyčajne do 2 pracovných dní.
  • Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia  ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu, počítajte 7 dní na vybavenie.

Zhodnotenie ochorenia rodičom podľa semaforu, veku a dĺžky trvania

Červená farba – dieťa vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť –   vyhľadať  Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava, v život ohrozujúcom stave volajte 155 alebo 112

Oranžová farba – objednanie  na vyšetrenie cez elektronický systém zatiaľ nie je funkčnéTU, pri akútnom zhoršení pošlite sms  (napíšte aj meno, priezvisko a rok narodenia dieťaťa) alebo volajte na ambulanciu v ordinačných hodinách mimo prevencií (v stredu 14,00-17,00 hod, ostatné dni 8,00-12,00 hod) – dohodneme ďalší postup.  Objednaný termín je vždy ORIENTAČNÝ. Mimo ordinačných hodín vyhľadajte ambulantnú pohotovostnú službu v NÚDCH Limbova 1, Bratislava do 22,00 hod, po 22,00 hod Urgentný príjem NÚDCH Limbova 1, Bratislava.

Zelená farba – použite domácu symptomatickú liečbu a napíšte krátky  e- mail na info@detiadorastraca.sk,  aby sme mali záznam v zdravotnej dokumentácii. Uveďte vždy  meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa.

Dieťa má dlhší čas ťažkosti, ktoré by ste potrebovali riešiť – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk , dohodneme ďalší postup.

Dieťa je opakovane choré – napíšte e- mail na info@detiadorastraca.sk, dohodneme ďalší postup.

Zmluvné poisťovne

Galéria