Diagnostika a liečba akútnych a chronických ochorení

 • Na vyšetrenie chorých detí využívame všetky zákonom určené prostriedky a materiálno-technické vybavenie, ktoré vedú k čo najpresnejšiemu objasneniu ťažkostí dieťaťa. 
 • Vyšetrenie prispôsobujeme veku a spolupráci dieťaťa.
 • Začíname vždy cieleným rozhovorom s dieťaťom a rodičom,  pokračujeme fyzikálnym vyšetrením dieťaťa a v prípade potreby po súhlase rodiča realizujeme aj ďalšie vyšetrenia – CRP z kapilárnej krvi z prsta a výterov (z nosa, hrdla, konečníka), moču, na pomoc pri stanovení potreby antibiotickej liečby. Podobne nám vie pomôcť rýchly streptokokový test z výteru hrdla.
 • Niektoré vyšetrenie môže trvať krátko, iné zasa dlhšie podľa závažnosti stavu, ako aj dĺžky trvania a charakteru ťažkostí, ktoré dieťa trápia. 
 • Podľa potreby dieťa odosielame na ultrazvukové alebo rontgenové vyšetrenie, prípadne k špecialistovi.

Potvrdenie o chorobe do školy, materskej školy

S platnosťou od 1.9.2017  všeobecný lekár pre deti a dorast

 • vystaví potvrdenie o chorobe žiaka ak neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa – rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby,
 • nevystaví potvrdenie  o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti žiaka v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii,
 • vystaví potvrdenie o chorobe kratšej ako 3 dni vo výnimočných a osobitne oddôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy
  ​/Slov.spol.primárnej pediatr.starostli. SLS na základe Zákonač.245/2008 Z.z./

S platnosťou od 1.9.2017 všeobecný lekár pre deti a dorast

 • nevystaví potvrdenie o zdraví pred opätovným návratom do predškolského zariadenia po chorobe /že je dieťa bez známok prenosného ochorenia – zdravé – prehlasuje rodič /,
 • vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať predškolské zariadenie/detské jasle – potvrdenie prihlášky,
 • vystaví potvrdenie o chorobe dieťaťa ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa – rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby,
 • nevystaví potvrdenie o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti dieťaťa v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii.